Sử dụng KTxu

KTxu là đơn vị điểm thưởng tại KTcity. Bạn sẽ nhận được KTxu tương ứng với những hành động được tạo ra bởi KTcity như:

  • Đăng ký kiến thức/khóa học mới

  • Hoàn tất cập nhật thông tin

  • Hoàn tất việc học tập kiến thức/khóa học

  • Hoàn tất việc để lại khuyến nghị

  • Partner quảng bá thành công kiến thức

  • ...

Số lượng KTxu mà bạn có sẽ hiển thị ở mục Số dư & đổi quà:

KTcity vẫn đang phát triển các lợi ích cho thành viên có KTxu. Trong thời điểm này, bạn sẽ có thể đổi KTxu để lấy những vật phẩm thực tại KTcity như: Áo thun, mũ, sổ tay.

Bạn có thể làm điều này tại mục Thanh Toán => Đổi Quà:

Để tiến hành đổi vật phẩm, bạn nhấn vào vật phẩm tương ứng và nhấn Đổi ngay:

Bạn sẽ được yêu cầu thông tin thêm nếu cần (Ví dụ đổi áo thun, mũ, sổ tay,...bạn sẽ được yêu cầu địa chỉ nhận hàng).

Bạn có thể xem lại lịch sử đổi quà & trạng thái tại mục Lịch Sử Đổi Quà

Last updated