Quy trình quản lý thông tin

Thông tin & nội dung trên nền tảng KTcity được phát sinh bởi:

 • Chuyên gia đăng tải kiến thức

 • Người dùng đánh giá kiến thức.

Quy trình đối với chuyên gia

Tài khoản của chuyên gia có thể tạo kiến thức mới. Ở đây, chuyên gia sẽ cung cấp các thông tin:

 • Tên kiến thức

 • Loại kiến thức: Khóa học, video, ebook hay sách.

 • Chia sẻ miễn phí hay trả phí. Nếu trả phí thì giá trị là bao nhiêu?

 • Đường dẫn thư mục Google Drive toàn bộ nội dung kiến thức.

 • Chọn danh mục & thêm ghi chú.

Quản trị viên KTcity sẽ kiểm duyệt kiến thức với nhiều tiêu chí như: Chất lượng nội dung, chất lượng hình ảnh, tính chuyên nghiệp, chi phí tương xứng với kiến thức & yêu cầu chuyên gia bổ sung, làm lại các kiến thức cho tới khi đạt yêu cầu (KTcity cũng sẽ hỗ trợ chuyên gia ghi hình, xử lý, biên tập nếu cần thiết).

Sau khi kiến thức được duyệt, quản trị viên KTcity sẽ bổ sung các thông tin này để người dùng có thể hiểu chi tiết hơn như:

 • Mô tả

 • Ảnh đại diện

 • Nút thanh toán

Quản trị viên cũng sẽ bổ sung các thông tin:

 • Ảnh minh họa (nếu có)

 • Yêu cầu từ phía người dùng để có thể truy cập kiến thức

 • Lợi ích của người dùng

 • Câu hỏi thường gặp

Và các thông tin để hiển thị lên các bộ máy tìm kiếm (SEO):

Nếu là khóa học, quản trị viên sẽ thêm các chương học, bài học tương ứng:

Ở bài học, quản trị viên cũng sẽ nhúng video tương ứng với bài học đó (Tất cả nội dung video đã qua kiểm duyệt, chỉnh sửa & biên tập lại).

Sau khi kiến thức được quản trị viên cập nhật & bổ sung thông tin & kiểm duyệt lần cuối, kiến thức đó sẽ có mặt trên nền tảng KTcity & người dùng có thể truy cập.

Lúc này, chuyên gia vẫn có thể chỉnh sửa những thông tin cơ bản. (Không có quyền can thiệp vào chất lượng, nội dung từng khóa học, thời lượng học)

Cụ thể, chuyên gia sẽ cập nhật được: Tiêu đề, tùy chỉnh nút đăng ký, mô tả kiến thức, ảnh đại diện, ảnh mô tả, yêu cầu, lợi ích, câu hỏi thường gặp, tùy chỉnh SEO trên các công cụ tìm kiếm.

Quy trình đối với người dùng

Người dùng tạo ra nội dung trên nền tảng bằng cách đánh giá khóa học. Trong quá trình học, người dùng sẽ thấy khung đánh giá:

Nội dung đánh giá của người dùng sẽ được quản trị viên đánh giá dựa vào các tiêu chí:

 • Thực tế (không spam)

 • Tính trung thực

 • Cách diễn đạt (Edit lại nếu cần thiết)

Giao diện quản lý đánh giá của quản trị viên sẽ như sau:

Kết luận

KTcity hoàn toàn kiểm soát nội dung trên nền tảng nhằm đảm bảo được tính chính xác, minh bạch & chất lượng của các thông tin được tạo ra trên nền tảng..

Last updated