Link chạy Google Ads

Nếu Partner quảng bá bằng Google Ads mà bị từ chối do link redirect quá nhiều có thể sử dụng các phương án sau:

Bình thường link partner sẽ có dạng sau:

https://ktclick.com/invite/362212357461

Tuy nhiên bạn có thể đổi lại thành:

https://kt.city/invite/362212357461

2 link này đều hoạt động như nhau, bạn có thể sử dụng 1 trong 2 đều được.

Tự làm pre-landing page

Để tăng tỷ lệ chuyển đổi, KTcity khuyến nghị bạn sử dụng pre-landing page để chạy quảng cáo (Cho dù là bất cứ kênh quảng cáo nào).

Ví dụ về pre-landing page: https://blog.thekhuong.com/hoc-gi

Pre-landing page sẽ có nội dung dễ dàng tiếp cận & điều hướng người dùng hơn. Một số dạng pre có hiệu quả cao là:

  • Bài viết phân tích theo 1 topic nào đó có nhiều người tìm kiếm.

  • Bài viết định hướng, khuyến nghị.

  • Bài viết review.

  • ...

Last updated