Link chạy Google Ads
Nếu Partner quảng bá bằng Google Ads mà bị từ chối do link redirect quá nhiều có thể sử dụng các phương án sau:
Bình thường link partner sẽ có dạng sau:
1
https://ktclick.com/invite/362212357461
Copied!
Tuy nhiên bạn có thể đổi lại thành:
1
https://kt.city/invite/362212357461
Copied!
2 link này đều hoạt động như nhau, bạn có thể sử dụng 1 trong 2 đều được.

Tự làm pre-landing page

Để tăng tỷ lệ chuyển đổi, KTcity khuyến nghị bạn sử dụng pre-landing page để chạy quảng cáo (Cho dù là bất cứ kênh quảng cáo nào).
Ví dụ về pre-landing page: https://blog.thekhuong.com/hoc-gi
Pre-landing page sẽ có nội dung dễ dàng tiếp cận & điều hướng người dùng hơn. Một số dạng pre có hiệu quả cao là:
    Bài viết phân tích theo 1 topic nào đó có nhiều người tìm kiếm.
    Bài viết định hướng, khuyến nghị.
    Bài viết review.
    ...
Last modified 1yr ago