Links
Comment on page

Link chạy Google Ads

Nếu Partner quảng bá bằng Google Ads mà bị từ chối do link redirect quá nhiều có thể sử dụng các phương án sau:
Bình thường link partner sẽ có dạng sau:
https://ktclick.com/invite/362212357461
Tuy nhiên bạn có thể đổi lại thành:
https://kt.city/invite/362212357461
2 link này đều hoạt động như nhau, bạn có thể sử dụng 1 trong 2 đều được.

Tự làm pre-landing page

Để tăng tỷ lệ chuyển đổi, KTcity khuyến nghị bạn sử dụng pre-landing page để chạy quảng cáo (Cho dù là bất cứ kênh quảng cáo nào).
Ví dụ về pre-landing page: https://blog.thekhuong.com/hoc-gi
Pre-landing page sẽ có nội dung dễ dàng tiếp cận & điều hướng người dùng hơn. Một số dạng pre có hiệu quả cao là:
  • Bài viết phân tích theo 1 topic nào đó có nhiều người tìm kiếm.
  • Bài viết định hướng, khuyến nghị.
  • Bài viết review.
  • ...