Links
Comment on page

Affiliate Program

KTcity Affiliate Program là 1 chương trình KHÔNG CÔNG KHAI cho tất cả mọi người.
Đây là 1 chương trình chỉ dành cho những publishers đã:
 • Biết chạy affiliate marketing trong quá khứ & có kết quả.
 • Hoặc có nguồn traffic matching với tệp khách hàng của KTcity.
 • Hoặc đã có kết quả tốt tại KTcity Reviewer Program
Với KTcity Affiliate Program, bạn sẽ có thể quảng bá toàn bộ các kiến thức/khóa học trên KTcity và nhận về hoa hồng.
Mức hoa hồng đối với các kiến thức/khóa học trên KTcity là khác nhau. Thông thường là 30% và tăng dần dựa vào hiệu suất của bạn. Cũng có 1 số kiến thức/khóa học có mức hoa hồng cao hơn, ví dụ 50%.
Sau đây là 1 số chính sách nổi bật của KTcity:
 • Hoa hồng trọn đời trên mỗi người dùng bạn mang tới KTcity.
 • Tăng hoa hồng dựa theo từng cấp bậc doanh số.
 • Thưởng bonus dựa theo từng mốc doanh số.
 • Thanh toán nhanh vào thứ 3 hàng tuần.
 • Hệ thống tracking, báo cáo minh bạch.
 • Các kiến thức/khóa học được triển khai bởi những cá nhân hàng đầu, dễ quảng bá.
 • Các kiến thức/khóa học đều được cập nhật theo xu hướng mới nhất về MMO, kinh doanh, digital marketing
 • Nhiều kiến thức miễn phí, dễ kéo người dùng.
 • Cookie 60 ngày
Đăng ký
Hiện tại chương trình Affiliate Program của KTcity đang tạm ngưng nhận thành viên mới.