Affiliate Program

KTcity Affiliate Program là 1 chương trình KHÔNG CÔNG KHAI cho tất cả mọi người.

Đây là 1 chương trình chỉ dành cho những publishers đã:

 • Biết chạy affiliate marketing trong quá khứ & có kết quả.

 • Hoặc có nguồn traffic matching với tệp khách hàng của KTcity.

 • Hoặc đã có kết quả tốt tại KTcity Reviewer Program

pageReviewer Program

Với KTcity Affiliate Program, bạn sẽ có thể quảng bá toàn bộ các kiến thức/khóa học trên KTcity và nhận về hoa hồng.

Mức hoa hồng đối với các kiến thức/khóa học trên KTcity là khác nhau. Thông thường là 30% và tăng dần dựa vào hiệu suất của bạn. Cũng có 1 số kiến thức/khóa học có mức hoa hồng cao hơn, ví dụ 50%.

Sau đây là 1 số chính sách nổi bật của KTcity:

 • Hoa hồng trọn đời trên mỗi người dùng bạn mang tới KTcity.

 • Tăng hoa hồng dựa theo từng cấp bậc doanh số.

 • Thưởng bonus dựa theo từng mốc doanh số.

 • Thanh toán nhanh vào thứ 3 hàng tuần.

 • Hệ thống tracking, báo cáo minh bạch.

 • Các kiến thức/khóa học được triển khai bởi những cá nhân hàng đầu, dễ quảng bá.

 • Các kiến thức/khóa học đều được cập nhật theo xu hướng mới nhất về MMO, kinh doanh, digital marketing

 • Nhiều kiến thức miễn phí, dễ kéo người dùng.

 • Cookie 60 ngày

Đăng ký

Hiện tại chương trình Affiliate Program của KTcity đang tạm ngưng nhận thành viên mới.

Last updated