Hoàn tất hợp đồng Partner

Khi đạt đến ngưỡng thanh toán 200,000đ. Bạn sẽ được yêu cầu hoàn tất hợp đồng khi thao tác rút tiền.

Để hoàn thành hợp đồng, bạn hãy theo các bước đơn giản sau:

Bước 1: Vào mục Thanh toán => Số sư & yêu cầu thanh toán. Bạn sẽ được yêu cầu hoàn tất hợp đồng trong lần đầu.

Bước 2: Bạn sẽ nhận được email => Nhấn vào Review Document để xem hợp đồng

Bước 3: Điền thông tin vào các trường được yêu cầu trong hợp đồng. Sau đó ký tên & hoàn tất.

Nếu gặp vướng mắc, bạn có thể xem video sau để có thể thao tác theo dễ dàng:

Last updated