Gửi tin nhắn đến người dùng

Expert có thể gửi tin nhắn tới thành viên của mình nhằm mục đích:

  • Cập nhật nội dung khóa học/kiến thức.

  • Thêm module/video học mới.

  • Cập nhật quan trọng về hình thức mà Expert đang triển khai trên KTcity.

  • Chia sẻ file dữ liệu hữu ích tới người dùng.

  • Thông báo/cập nhật chính sách hỗ trợ.

Lưu ý:

  • Nội dung tin nhắn của Expert sẽ được KTcity kiểm duyệt để đảm bảo tính chất chuyên nghiệp. KTcity giữ quyền chỉnh sửa, trình bày lại bố cục nhưng giữ lại nguyên nội dung trước khi tin nhắn được gửi đến người dùng.

  • Giống như email marketing, việc gửi tin nhắn không chất lượng thông qua KTcity sẽ dẫn tới tỷ lệ vào tab Promotion cao hơn.

  • Người dùng có quyền unsubscribe (Hủy đăng ký) nhận tin nhắn từ bạn.

Để bắt đầu tạo tin nhắn mới, Expert truy cập Expert Hub => Thông báo => Tạo thông báo

Tại đây, Expert có thể điền tiêu đề, nội dung thông báo, quyết định gửi tới những người dùng đã truy cập kiến thức nào nào (hoặc loại trừ người dùng đã truy cập kiến thức nào)

Expert có thể gửi test về email của Expert để xem tin nhắn được gửi tới email sẽ trông như thế nào trước khi quyết định gửi thông báo.

Người dùng sẽ nhận được email tương tự như sau:

Last updated