CMS phát triển bởi KTcity

CMS là viết tắt của Content management system. CMS phát triển bởi KTcity là công nghệ giúp bạn quản trị nội dung tối ưu cho:

  • Blog

  • Khóa học

KTcity CMS không sinh ra để tạo bất cứ loại website nào giống như Wordpress. Mà chúng tôi tối ưu hóa cho mục đích xây dựng blog hoặc khóa học online.

Nếu như mục đích của bạn không thuộc 2 loại trên, KTcity CMS không dành cho bạn.

Last updated