Facebook Ads: Xem ROAS

Nhờ vào việc cập nhật Facebook Pixel ID, bạn có thể biết được giá trị chuyển đổi khi chạy quảng cáo Facebook Ads.

Nếu chưa biết cập nhật, bạn hãy xem hướng dẫn dưới đây:

Từ đó, bạn sẽ biết được chỉ số ROAS (return on advertising spend) - Doanh thu trên chi tiêu quảng cáo.

Bước 1: Truy cập vào Trình quản lý quảng cáo của Facebook, Chọn Tùy chỉnh cột

Bước 2: Tìm kiếm chỉ số “mua hàng" (“purchase")

Bước 3: Tích chọn vào các thông số như hình:

Bước 4: Lần lượt bỏ chọn các chỉ số nhỏ trong các ô: Giao dịch mua hàng, Giá trị chuyển đổi giao dịch mua hàng, ROAS (lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo) của lượt mua.

Sau đó chọn Áp dụng

Bước 5: Bạn sẽ nhận được report như thế này:

  • Giao dịch mua hàng: Chiến dịch tạo ra bao nhiêu lượt mua hàng

  • Giá trị chuyển đổi của giao dịch mua hàng: Tổng giá trị đơn hàng mà khách hàng đã mua tại KTcity ứng với Chiến dịch đó. Khách hàng có thể mua nhiều kiến thức khác nhau chứ không chỉ riêng gì kiến thức mà bạn đang chạy. Chỉ số này sẽ giúp bạn biết chính xác quảng cáo của mình đã tạo ra doanh số bao nhiêu tại KTcity.

  • Chi phí trên mỗi giao dịch mua: Chỉ số này bằng Tổng số tiền đã chi tiêu / tổng số lượt mua hàng

ROAS - Return On Ad Spend (Lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo): Chỉ số này bằng Giá trị chuyển đổi của giao dịch mua hàng / Số tiền đã chi tiêu. Chỉ số này cho biết 1 đồng bạn bỏ ra thu về bao nhiêu đồng doanh thu.

Ví dụ: ROAS = 9 nghĩa là 1 đồng bỏ ra chạy quảng cáo thu về 9 đồng doanh thu

Tips: Đây là ví dụ ở cấp chiến dịch, bạn có thể vào từng nhóm quảng cáo và mẫu quảng cáo để xem chi tiết về hiệu quả của các nhóm và mẫu quảng cáo đó dựa vào những chỉ số bên trên.

Last updated