Lấy link quảng bá 95%

Expert quảng bá chính kiến thức của mình trên KTcity sẽ nhận được 95% doanh thu. Đây là 1 cơ chế công bằng chỉ có tại KTcity.

Ví dụ: Kiến thức của Expert là 500,000đ thì Expert sẽ nhận được 475,000đ nếu như có thể quảng bá khóa học tới cộng đồng riêng của Expert.

Để lấy đường dẫn quảng bá, Expert hãy truy cập Expert Hub => Kiến thức, sau đó bấm vào ký hiệu 3 chấm ở cuối kiến thức muốn quảng bá.

Sau đó Expert chọn Lấy Link:

Expert sẽ thấy đường link để quảng bá, Expert có thể thêm các utm tracking parameters cho mục đích tracking nếu muốn.

Hiện tại đường dẫn này chung với chương trình Partner của KTcity. Tính năng custom domain sẽ được KTcity giới thiệu đến Expert trong giai đoạn tiếp theo.

Expert có thể dùng các công cụ khác để rút gọn link như Bitly. Hoặc cũng có thể rút gọn theo tên miền riêng bằng plugin Pretty Link miễn phí nếu như Expert sử dụng Wordpress.

Expert cũng có thể thêm Facebook Pixel ID & Google Tag Manager để nhằm mục đích tracking cũng như có thể xem được ROAS nếu chạy quảng cáo Facebook Ads. Hướng dẫn dưới đây:

Cập nhật Pixel & Tag ManagerFacebook Ads: Xem ROAS

Last updated