Biến Feedback thành Testimonial

Testimonial là 1 thành phần quan trọng tại landing page khóa học của Expert giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi cho khóa học. Tác dụng của Testimonial càng cao & mang lại cho bạn càng nhiều học viên nếu như:

  • Người review cho bạn có personal branding cao, là những nhân vật uy tín trong cộng đồng

  • Nội dung của testimonial chất lượng, gây thuyết phục đối với người dùng.

Để biến feedback thành testimonial, bạn thao tác như sau:

  • Bước 1: Hãy đảm bảo người dùng đó đã học & để lại feedback/review cho khóa học của bạn.

  • Bước 2: Truy cập mục Expert => Feedback: Đánh dấu sao vào Feedback nào mà bạn muốn hiển thị thành Testimonial:

Yêu cầu: Feedback phải xuất phát từ những người dùng đã cập nhật ảnh đại diện và feedback phải có ít nhất 300 từ.

Và Testimonial sẽ được hiển thị tại landing page khóa học như sau (Mỗi landing page chỉ hiện tối đa 3 testimonial):

Last updated