Sứ mệnh & định hướng

Sứ mệnh của KTcity là lan tỏa tri thức từ các chuyên gia hàng đầu ở nhiều lĩnh vực khác nhau đến với cộng đồng, qua đó giúp người học sẽ cải thiện được nhiều kỹ năng vững chắc, thiết thực nhất - có thể áp dụng vào công việc và cuộc sống.

Đội ngũ chuyên môn từ KTcity đảm bảo xây dựng một nền tảng mới mẻ, chất lượng, công bằng, có khả năng cập nhật các xu hướng công nghệ mới nhất để các chuyên gia có thể dễ dàng quảng bá kiến thức cho người dùng, hỗ trợ cộng đồng trong nền tảng cùng nhau phát triển, tăng thêm thu nhập & kiểm soát các khoản thanh toán hoàn toàn minh bạch & nhanh chóng.

Trong tương lai, định hướng to lớn hơn của KTcity sẽ là xây dựng một nền tảng Social Learning: Kết nối và tạo ra sự tương tác liên tục giữa người dùng với chuyên gia, thương hiệu.

Last updated