Chia sẻ doanh thu, báo cáo & thanh toán

Chia sẻ doanh thu cho Expert

Expert sẽ tiến hành triển khai kiến thức lên KTcity với chia sẻ doanh thu được chia cụ thể theo 3 trường hợp như sau:

 • Trường hợp 1 - Expert tự quảng bá kiến thức: Expert sẽ nhận được 95% doanh thu, KTcity thu 5% phí xử lý giao dịch. Trong trường hợp này, Expert sẽ có đường dẫn có gắn các thuộc tính thu thập dữ liệu để hệ thống có thể nhận biết được khách hàng đến từ Expert.

 • Trường hợp 2 - KTcity quảng bá kiến thức cho Expert: Expert cùng KTcity sẽ chia sẻ doanh thu dựa theo sự thống nhất ban đầu của 2 bên.

 • Trường hợp 3 - Hệ thống partner quảng bá kiến thức cho Expert: 3 bên sẽ cùng chia sẻ doanh thu theo tỉ lệ quy định, nhằm đảo bảo sự công bằng cho các bên.

Chia sẻ doanh thu co-Expert

Trong trường hợp nhiều expert cùng triển khai 1 kiến thức. Chia sẻ doanh thu cho co-Expert được tính như sau:

Tổng chia sẻ doanh thu cho toàn bộ Expert vẫn được tính theo công thức ở trên. Tuy nhiên tổng chia sẻ doanh thu này sẽ chia về cho từng Expert theo tỉ lệ riêng, tùy theo tỷ lệ thống nhất ban đầu & thậm chí theo cơ chế: Ai là người mang về đơn hàng?

Nếu người mang về đơn hàng là KTcity, hoặc hệ thống partner, 3 bên sẽ cùng chia sẻ doanh thu theo tỉ lệ quy định, nhằm đảo bảo sự công bằng cho các bên.

Trong trường nếu như đơn hàng được tạo ra bởi một trong những Expert, 95% doanh thu của khóa học sẽ được chia cho co-Expert. Tuy nhiên KTcity sẽ còn xét thêm điều kiện Expert quảng bá là ai?

Công thức cho trường hợp này như sau:

 • Doanh thu tổng co-Expert = 95% doanh thu đơn hàng.

 • Expert quảng bá sẽ nhận được: X% từ doanh thu co-Expert

 • Những Expert còn lại, mỗi Expert sẽ nhận được: (100-X)/(Tỷ lệ phần trăm của các Expert còn lại theo thống nhất ban đầu)

Theo mặc định từ hệ thống, X sẽ là 100%. Tuy nhiên nếu Co-Expert thống nhất với nhau, có thể báo lại cho KTcity về tỷ lệ X mong muốn, KTcity sẽ tùy biến chia sẻ doanh thu cho kiến thức/khóa học theo yêu cầu của co-Expert.

Theo dõi doanh số

Bất cứ Expert nào đều có tài khoản truy cập KTcity để theo dõi doanh số theo thời gian.

Expert sẽ theo dõi được mã đơn hàng, thời gian đặt hàng, tên người đặt hàng, giá trị đơn hàng & doanh thu chia sẻ.

Ở báo cáo nâng cao hơn, Expert sẽ có thể theo dõi thêm 1 số chỉ số quan trọng theo thời gian như: Số lượng click, số chuyển đổi, tỉ lệ chuyển đổi, chỉ số EPC cũng như người dùng đến từ đâu.

Đối soát & thanh toán

Khi số dư trong ví đạt từ 200.000 đồng, Expert có thể yêu cầu rút tiền.

Theo quy định của Hợp đồng hợp tác kinh doanh và hệ thống KTcity, các lệnh rút tiền thành công được thực hiện trước 15h30 thứ Sáu hàng tuần sẽ được KTcity sẽ xử lý và thực hiện thanh toán vào thứ Ba của tuần kế tiếp (trừ trường hợp thứ Ba rơi vào ngày lễ, ngày nghỉ thì sẽ là ngày làm việc đầu tiên sau đó).

Expert sẽ nhận được tiền thanh toán trong vòng 24h kể từ khi nhận được thông báo lệnh rút tiền đã được hoàn thành từ hệ thống KTcity.

Nghĩa vụ thuế.

Theo quy định của pháp luật, KTcity có nghĩa vụ khấu trừ số tiền thuế mà Expert phải đóng cho cơ quan thuế khi thanh toán lợi nhuận cho Expert, cụ thế như sau:

 • Mức đóng: thuế GTGT 2% và thuế TNCN 1%. Giá khóa học được niêm yết là giá đã bao gồm thuế GTGT. Do đó, số tiền thực nhận của Expert khi thực hiện lệnh rút tiền sẽ bằng (A/1.02)/1.01, trong đó A là số tiền yêu cầu thanh toán.

 • Thời điểm: KTcity nộp phần thuế của Expert cho cơ quan thuế: tháng 1, 4, 7, 10 hàng năm.

 • Chứng từ nộp thuế: cuối mỗi tháng 3 hàng năm, KTcity sẽ gửi Chứng từ khấu trừ thuế TNCN - ghi nhận tổng số tiền thuế TNCN mà KTcity đã nộp thay Expert cho cơ quan thuế.

Theo quy định của pháp luật, KTcity phải khấu trừ thuế trước khi thanh toán lợi nhuận đối với mọi trường hợp hợp tác kinh doanh với cá nhân. Nếu Expert chưa có mã số thuế cá nhân thì KTcity sẽ thực hiện đăng ký mã số thuế cá nhân cho Expert và thông báo cho Expert.

Ghi chú thêm: Mỗi cá nhân chỉ có 1 mã số thuế cá nhân, Expert nhận thu nhập từ một bên nào khác về sau có thể cung cấp mã số thuế cá nhân mà KTcity thông báo.

KTcity yêu cầu Expert cung cấp thông tin cá nhân nhằm mục đích:

 • Thông tin cần thiết để ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh.

 • Thực hiện kê khai và nộp thuế cho Expert theo đúng quy định của pháp luật.

Last updated