Mã PIN đăng nhập

Để tăng cường bảo mật cho tài khoản KTcity, nếu tài khoản của bạn được đăng nhập từ một IP khác sẽ được yêu cầu nhập mã PIN gồm 6 số.

Mã PIN này được gửi đến email mà bạn dùng để đăng ký KTcity trước đây.

Nếu không nhận được mã PIN hoặc mã PIN không hoạt động, vui lòng liên hệ với KTcity qua trang Hỗ Trợ: https://kt.city/support

Last updated