Kiến thức miễn phí

Trên KTcity, bạn có thể tìm thấy những kiến thức:

Khi Partner quảng bá những kiến thức này, hầu như sẽ không có hoa hồng (vì 0đ).

Tuy nhiên vì sao KTcity cũng như nhiều top Partner đầu đều quảng bá rất mạnh mẽ những kiến thức như thế này?

Lý do là vì:

  • Cơ chế cookie: Khi khách hàng nhấn vào link bạn đăng ký những kiến thức miễn phí. Trong vòng 60 ngày, nếu họ thanh toán thêm đơn hàng khác tại KTcity, bạn sẽ nhận được hoa hồng.

  • Cơ chế hoa hồng trọn đời: Nếu khách hàng lần đầu đăng ký tài khoản KTcity qua link bạn, bạn sẽ nhận được hoa hồng cho tất cả những lần sau này họ mua hàng.

Xem thông tin về các cơ chế, chính sách này tại Chính sách dành cho Partner bên dưới đây:

pageChính sách dành cho Partner

Như vậy, với mỗi khách hàng miễn phí, bạn có cơ hội nhận thêm rất nhiều đơn hàng trả phí từ họ và hoa hồng trên vòng đời mua hàng vĩnh viễn từ họ trên nền tảng KTcity.

Ví dụ: Những người đăng ký kiến thức 7900+ mẫu quảng cáo, sau này họ có khả năng mua thêm các khóa học Facebook Ads trên nền tảng KTcity.

Thêm 1 lý do cuối cùng, việc quảng bá những kiến thức miễn phí rất dễ dàng. Việc quảng bá những kiến thức này cũng giống như việc bạn chia sẻ những giá trị miễn phí cho người dùng.

Last updated