Trỏ CNAME về KTcity

Để sử dụng CMS của KTcity, bạn hãy trỏ CNAME với host là @ về dns.ktcity

Có 2 cách để trỏ:

  • Trỏ trực tiếp từ nhà cung cấp domain của bạn.

  • Trỏ thông qua Cloudflare

Ví dụ ở Namecheap, để trỏ CNAME thì bạn vào mục Advanced DNS để trỏ:

  • Type: CNAME

  • Host: Domain của bạn

  • Value: dns.publish.vn

Đối với những nhà cung cấp khác tuy rằng giao diện khác nhau. Nhưng bản chất thì vẫn như thế.

Còn nếu bạn trỏ thông qua Cloudflare bạn cần thao tác:

  • Thêm domain vào Cloudflare: Hướng dẫn bạn hãy tìm Google nhé.

  • Từ Cloudflare, vào mục DNS để trỏ CNAME tương tự. Nhớ tắt biểu tượng đám mây.

Last updated