Chính sách affiliate cho Expert

Một khi trở thành Expert tại KTcity, chương trình KTcity Affiliate sẽ được tự động kích hoạt cho bạn.

Điều này đồng nghĩa với việc Expert sẽ nhận được hoa hồng trên tất cả khóa học khi quảng bá.

Có 2 trường hợp phổ biến nhất mà Expert sẽ mang lại hoa hồng là:

  • Expert tự quảng bá khóa học của chính mình, nếu người dùng mua thêm khóa học khác, Expert sẽ vẫn được hoa hồng dựa theo cơ chế cookie và lifetime commission

  • Expert có thể quảng bá toàn bộ kiến thức/khóa học của các Expert khác để nhận lại hoa hồng chia sẻ.

Để lấy link quảng bá, Expert sẽ truy cập Partner => Chiến Dịch. Tại đây, Expert sẽ có thể thấy tất cả các kiến thức/khóa học và mức hoa hồng chia sẻ.

Để lấy link đến những trang đặc biệt như Trending, Homepage, Categories, trang Profile, Upcoming,...Expert hãy bấm vào 1 chiến dịch bất kỳ và chọn lựa:

Ví dụ: Expert lấy link dẫn đến trang Upcoming và quảng bá, người dùng nhấn vào link của Expert và thanh toán => Expert sẽ nhận được hoa hồng cho toàn bộ kiến thức/khóa học mà người dùng đăng ký & hoàn tất thanh toán.

Expert được thừa hưởng tất cả các chính sách của hệ thống Partner, bao gồm:

  • Tăng hoa hồng theo từng cấp độ doanh thu

  • Hoa hồng trọn đời.

  • Bonus cho Partner

Chi tiết, Expert có thể tìm hiểu tại chính sách cho Partner dưới đây:

Chính sách dành cho Partner

Hoặc toàn bộ tài liệu cho Partner:

Tài liệu cho Partner

Last updated