Bắt đầu

Nếu tài khoản của bạn đã được duyệt chương trình Affiliate tại KTcity, bạn có thể lấy link quảng bá bất cứ kiến thức/khóa học nào tại Partner => Chiến Dịch

Để lấy link đến những trang đặc biệt như Trang Chủ, Danh Mục, Trending,..bạn hãy nhấn vào 1 chiến dịch bất kỳ và chọn lựa như hình:

Ngoài ra, hãy bấm vào dưới đây để đọc kỹ những tài liệu của Partner, chính sách cho chương trình affiliate cũng sẽ áp dụng những chính sách & cơ chế này.

pageTài liệu cho Partner

Tại tài liệu cho Partner, bạn có thể tìm hiểu về:

  • Cơ chế cookie

  • Hoa hồng trọn đời

  • Kiến thức miễn phí

  • Theo dõi doanh số

  • Nội quy quảng bá

  • Đối soát thanh toán

  • Nghĩa vụ thuế

Last updated