Chuyển từ CMS khác

Nếu bạn đang sử dụng những CMS khác như Wordpress, Wix, Blogspot,...sang sử dụng KTcity CMS thì cần thao tác như sau.

Bước 1: Tạo 1 blog tạm sử dụng KTcity CMS.

Nếu blog của bạn hiện tại đang là yourdomain.com thì bạn có thể sử dụng KTcity CMS với 1 blog tạm với sub domain là new.yourdomain.com hoặc bất cứ subdomain nào mà bạn muốn.

(Hoặc có thể sử dụng domain khác cũng được)

Bước 2: Chuyển nội dung từ blog chính sang blog tạm.

KTcity CMS chưa có tính năng import nội dung từ CMS khác qua nên bạn cần chuyển thủ công.

Nếu lượng content blog cũ của bạn dưới 30 bài thì mất khoảng 1-3 ngày để hoàn tất.

Đây cũng là thời gian để bạn trải nghiệm editor hoàn toàn hiện đại của KTcity CMS.

Vui lòng đọc kỹ lưu ý quan trọng dưới đây.

Lưu ý quan trọng:

  • Giữ nguyên slug của URL để không ảnh hưởng đến SEO sau này. Ví dụ có 1 bài viết nào đó ở blog chính là yourdomain.com/this-is-slug thì bạn phải thiết lập ở blog tạm là new.yourdomain.com/this-is-slug

  • Hình ảnh ở blog chính phải được download về máy, sau đó upload lên blog tạm. Vì nếu bạn copy qua thì link ảnh nó sẽ dính của blog chính chứ không phải của blog tạm, sau này blog chính không còn thì ảnh sẽ không hiển thị.

Bước 3: Biến blog tạm thành blog chính.

Sau khi bạn đã hoàn tất việc chuyển nội dung từ blog chính thành blog tạm rồi thì bạn sẽ biến blog tạm thành blog chính.

  • Trỏ CNAME loại @ về dns.kt.city

Trỏ CNAME về KTcity
  • Thông báo với support KTcity để đổi (Tính năng tự đổi domain sẽ được cập nhật trong tương lai)

Last updated