KTcity Upcoming Knowledge

Với chính sách Upcoming mới tại nền tảng KTcity, Expert không nhất thiết phải hoàn tất khóa học/kiến thức trước mới có thể xây dựng cộng đồng người dùng & tăng trưởng doanh thu.

Chính sách này có tên: Upcoming Knowledge

Đây là tính năng có khả năng giúp Expert có rất nhiều thành viên đăng ký trước, từ đó có động lực hoàn tất kiến thức nhanh & đúng thời hạn hơn.

Giới thiệu

Với chính sách Upcoming Knowledge, Expert có thể list trước kiến thức chưa hoàn tất lên KTcity. Người dùng có thể đặt sớm để được giảm X% (X là con số Expert đưa ra để khuyến khích người dùng cho việc đặt trước này).

Kiến thức của Expert sẽ được list lên KTcity tại: https://kt.city/coming - KTcity & hệ thống Partner sẽ liên tục đẩy traffic cho trang này.

Ngoài trang Coming này, Expert vẫn có đường dẫn riêng cho khóa học dạng https://kt.city/course/become-freelancer cũng như đường link quảng bá riêng để gửi cho người dùng, sử dụng cho các kênh quảng bá.

Tiến hành triển khai

Để nhanh chóng sử dụng chính sách này, Expert cần:

  • Chốt khóa học & thời điểm ra mắt với KTcity.

  • Hoàn tất hợp đồng.

  • Kiến thức sẽ được list lên nhanh chóng.

Thanh toán & chính sách.

KTcity sẽ thanh toán cho Expert các giao dịch phát sinh cho Upcoming Knowledge ngay sau khi kiến thức được hoàn tất và người dùng có thể truy cập.

KTcity giữ quyền thông báo & hoàn tiền đến người dùng nếu như kiến thức từ Expert không hoàn thành trước thời hạn.

Nếu Expert có sự chậm trễ nào đó, Expert cần thông báo tới KTcity. KTcity sẽ thay mặt Expert thông báo tới người dùng. Nếu người dùng nào đó không đồng ý về việc phải chờ đợi thêm, KTcity sẽ hoàn lại tiền cho người dùng đó.

Last updated