Reviewer Program

Bất cứ thành viên nào cũng có thể tham gia chương trình Reviewer để quảng bá kiến thức tại KTcity để có được hoa hồng.

Người dùng đăng ký kiến thức/khóa học nào thì chỉ được giới hạn làm Reviewer cho kiến thức/khóa học đó

Quy trình lấy đường dẫn chia sẻ sẽ như sau:

Nếu bạn hài lòng với bất cứ kiến thức/khóa học nào đó đã học, bạn có thể recommend (khuyến nghị) khóa học đó cho những người khác thông qua hệ thống rating được hiển thị ở dưới bài học.

Bạn có thể rating theo thang điểm 5 và để lại đánh giá. Nếu số sao là 4 hoặc 5 thì hệ thống hiểu rằng: Bạn cảm thấy khóa học đó hữu ích. Lúc này hệ thống xuất hiện tracking link (Đường dẫn liên kết) với khóa học tương ứng. Bạn có thể mang link này chia sẻ với người thân, bạn bè, hoặc cộng đồng thông qua những bài đánh giá chi tiết hơn, video review chi tiết đăng tải lên website, mạng xã hội hoặc thậm chí là chạy quảng cáo.

Bạn có thể tìm & lấy lại link ở Partner => Chiến dịch. Mức hoa hồng chia sẻ cho bạn cũng sẽ được hiển thị tại đây.

Bất cứ ai nhấn vào tracking link và thanh toán khóa học mà bạn khuyến nghị thì bạn sẽ nhận được hoa hồng chia sẻ.

Nếu bạn có kết quả tốt, hoặc có cộng đồng riêng, traffic liên quan tới KTcity mà bạn nghĩ rằng sẽ có thể hợp tác mạnh mẽ hơn nữa, hãy đăng ký Affiliate Program để có thể quảng bá toàn bộ khóa học trên hệ thống. Chi tiết xem tại nội dung dưới đây:

pageAffiliate Program

Last updated