Quy chế hoạt động

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KT.CITY

KT.city là website thương mại điện tử đóng vai trò làm nền tảng kết nối các chuyên gia (Chuyên gia) và các thương hiệu (Brand) đào tạo các kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn trong nhiều lĩnh vực. Trong thời gian đầu, hoạt động của KT.city sẽ tập trung phát triển hợp tác với các chuyên gia và brand để đào tạo trong lĩnh vực digital marketing. KTcity (Cùng website có tên miền kt.city) thuộc quyền sở hữu và được vận hành, quản lý bởi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục KTGroup được thành lập hợp pháp với mã số doanh nghiệp 0315773194 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05/07/2019 (KTGroup).

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

KTcity là nền tảng kết nối các chuyên gia và thương hiệu với Người Học trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả các kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn. Thông qua KTcity, chuyên gia hoặc thương hiệu sẽ chia sẻ kiến thức miễn phí hoặc có thu phí theo dạng khóa học video, ebook, sách (ebook và sách sẽ chỉ được phân phối khi đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật). Từ đó, Người Học có thể truy cập để học hoặc thanh toán để truy cập nếu là kiến thức trả phí. Các khóa học trên KTcity sẽ được phát triển đa dạng, như kỹ năng về bán hàng, digital marketing, tiếng Anh, tin học, lập trình,….được cung cấp bởi các chuyên gia và thương hiệu có uy tín và trình độ chuyên môn được nhiều người công nhận. Bên cạnh đó, KTcity có đội ngũ chuyên gia am hiểu kiến thức trong các lĩnh vực để có thể đánh giá các khóa học trước khi đăng tải để đảm bảo chất lượng.

KTcity cũng xây dựng hệ thống đánh giá (Recommendations) nhằm giúp Người Học để lại đánh giá, khuyến nghị những người khác tham gia học tập kiến thức đó, từ đó Người Học có thể trở thành Người Đánh Giá để đóng góp cho cộng đồng KTcity cũng như hợp tác với KTcity. Cụ thể, Người Học hoặc những người có tầm ảnh hưởng (KOLs) khi học xong kiến thức nào đó, nếu cảm thấy khóa học đó hữu ích, có thể đăng ký trở thành Người Đánh Giá để cùng hợp tác kinh doanh chia sẻ lợi nhuận với KTGroup.

Nhằm thực hiện các hoạt động để vận hành nền tảng KTcity, KTGroup ban hành Quy Chế này để làm cơ sở cho các bên có liên quan cùng thực hiện. Tất cả các nội dung của Quy Chế này được đưa ra trên nguyên tắc tuân thủ theo và phù hợp quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào nền tảng KTcity phải tìm hiểu và chấp nhận Quy Chế này cũng như đảm bảo tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

II. Quy định chung

Tên miền sàn giao dịch thương mại điện từ: nền tảng KTcity do Công Ty phát triển với tên miền sàn giao dịch là KT.city.

Các định nghĩa:

Chuyên Gia: là các chuyên gia cá nhân hoặc thương hiệu có nhu cầu hợp tác kinh doanh với KTGroup nhằm đưa các khóa học đến Người Học thông qua nền tảng KTcity.

Người Học: là người đăng ký để truy cập và học các khóa học miễn phí hoặc có thu phí được cung cấp bởi các Chuyên Gia.

Người Đánh Giá: là những người đã trải nghiệm (các) khóa học trên KTcity và mong muốn chia sẻ cảm nhận, những giá trị và hành quả đạt mà mình đạt được thông qua khóa học đó đến với mọi người thông qua hệ thống Recommendation (Khuyến nghị).

Thành Viên: bao gồm cả Chuyên Gia, Người Học và Người Đánh Giá.

III. Quy trình giao dịch

Mục này bao gồm: Tài liệu dành cho Chuyên Gia, Người Học và Người Đánh Giá.

QUY TRÌNH DÀNH CHO CHUYÊN GIA

(i) Thiết lập hợp tác

Thông thường, KTcity sẽ chủ động tìm kiếm Chuyên Gia dựa vào sự khuyến nghị của cộng đồng hoặc dựa theo uy tín của cá nhân đó trên thị trường trong các lĩnh vực liên quan. Chuyên Gia cũng có thể tự đăng ký thông qua biểu mẫu mà KTcity đăng tải công khai trên website, nếu Chuyên Gia đáp ứng các tiêu chí mà KTcity đưa ra, KTcity sẽ thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện việc hợp tác.

Chuyên Gia sẽ đưa ra kiến thức dự kiến cung cấp trên nền tảng KTcity và mức phí cho khóa học đó (nếu có), KTCity sẽ xem xét và chấp thuận để từ đó hợp tác kinh doanh với Chuyên Gia để triển khai khóa học. Khi Chuyên Gia hoàn tất khóa học và cung cấp cho KTcity, đội ngũ chuyên môn của KTcity sẽ xem xét và đề xuất, yêu cầu bổ sung nội dung của khóa học nếu xét thấy cần thiết nhằm mục đích hoàn thiện khóa học để tạo ra nhiều giá trị hơn cho cộng đồng KTcity. Ngoài ra, KTcity cũng có thể hỗ trợ Chuyên Gia trong việc đóng gói kiến thức, ví dụ: xử lý video, biên tập ebook, … để khóa học mà Chuyên Gia cung cấp được trau chuốt hơn.

Sau khi khóa học được hoàn tất, đội ngũ chuyên môn của KTCity sẽ xem xét lại lần cuối và yêu cầu Chuyên Gia cập nhật/bổ sung thêm nội dung khóa học nếu cần thiết và đưa kiến thức đó lên nền tảng chung của cộng đồng KTcity với hàng trăm ngàn Người Học tiềm năng mỗi tháng. Khóa học mà Chuyên Gia cung cấp cho cộng đồng KTcity sẽ là độc quyền và không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không thông qua nền tảng KTcity.

Ngoài ra, để tạo điều kiện tốt nhất cho các Chuyên Gia cung cấp khóa học cho Người Học, KTcity có chính sách đồng Chuyên Gia, cụ thể là các Chuyên Gia có thể cùng hợp tác với nhau để tạo lập các khóa học và thỏa thuận về việc phân chia lợi nhuận nhận được từ KTcity.

(ii) Chia sẻ lợi nhuận

Tùy thuộc vào đường dẫn liên kết (tracking link) mà Người Học sử dụng để đăng ký khóa học, Chuyên Gia sẽ được phân chia tỷ lệ lợi nhuận tương ứng, mức lợi nhuận được phân chia dựa theo sự thỏa thuận ban đầu giữa Chuyên Gia và KTcity.

Ngoài doanh thu được phân chia, nếu có Người Học lần đầu đăng ký khóa học trên nền tảng KTcity thông qua tracking link của Chuyên Gia thì Chuyên Gia sẽ nhận được hoa hồng theo chính sách hoa hồng trọng đời (lifetime commission) của KTcity.

KTcity áp dụng chính sách thanh toán hàng tuần cho Chuyên Gia có mức thu nhập đến kỳ thanh toán đạt mốc tối thiểu là 200.000 đồng (trước thuế). Chuyên Gia sẽ đăng nhập vào tài khoản và yêu cầu thanh toán, KTcity sẽ xử lý toàn bộ các yêu cầu thanh toán của Chuyên Gia mỗi tuần 1 lần. Trong trường hợp Chuyên Gia là cá nhân, Chuyên Gia sẽ ủy quyền cho KTcity thực hiện tất cả các nghĩa vụ tài chính (bao gồm nghĩa vụ thuế) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(iii) Tài khoản của Chuyên Gia và phối hợp hợp tác với KTcity

Mỗi Chuyên Gia sẽ được cấp tài khoản truy cập nền tảng KTcity để đăng tải khóa học, điều chỉnh/cập nhật khóa học, theo dõi doanh số của mình (trong khoảng thời gian tối đa 90 ngày gần nhất), nhận thông báo/báo cáo và tương tác với Người Học cũng như các Thành Viên của nền tảng KTcity.

Tất cả các nội dung mà Chuyên Gia đăng tải lên nền tảng KTcity để đưa đến cộng đồng KTcity đều phải được kiểm duyệt bởi đội ngũ chuyên môn của KTcity. Trong trường hợp khóa học do Chuyên Gia cung cấp lỗi thời hoặc không còn phù hợp thì KTcity có quyền yêu cầu Chuyên Gia điều chỉnh, sửa đổi hoặc cập nhật khóa học đó.

Khi phát sinh yêu cầu/khiếu nại từ Người Học đăng ký khóa học của Chuyên Gia thì KTcity sẽ tiếp nhận và hỗ trợ xử lý trong khả năng có thể. Trường hợp KTcity nhận được nhiều phản hồi của Người Học về nội dung khóa học cần được cập nhật/bổ sung thì KTcity sẽ cùng với Chuyên Gia trao đổi và làm việc để đáp ứng yêu cầu của Người Học nếu xét thấy phù hợp.

QUY TRÌNH CHO NGƯỜI HỌC

Bất cứ Người Học nào cũng có thể truy cập kiến thức trên KTcity. Nếu là kiến thức trả phí, Người Học sẽ phải thanh toán chi phí do Chuyên Gia quyết định để có thể truy cập kiến thức đó. Chi phí của khóa học sẽ là một yếu tố quan trọng thúc đẩy Chuyên Gia tạo ra nhiều giá trị hơn trong tương lai.

KTcity sẽ xử lý thanh toán của Người Học thông qua hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD), chuyển khoản ngân hàng hoặc qua các cổng trung gian thanh toán, ví điện tử. Khi đơn hàng được xác nhận, Người Học sẽ nhận được tài khoản KTcity. Tài khoản này sẽ có giá trị đăng nhập vào nền tảng KTcity vĩnh viễn. Thời gian truy cập vào các khóa học có thể vô thời hạn hoặc có thời hạn tùy thuộc vào quyết định ban đầu của Chuyên Gia. Trong quá trình học và tương tác với nền tảng KTcity, nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh thì Người Học có thể nhận được hỗ trợ thông qua việc để lại ý kiến, phản hồi trên website KTcity, fanpage facebook của KTCity, email hoặc hotline.

Nếu Người Học không hài lòng về khóa học đã chọn mua trên KTcity thì có thể đề nghị được hoàn tiền học phí với điều kiện là Người Học (1) có đơn đề nghị hoàn tiền học phí theo mẫu, (2) Thời gian thanh toán cho khóa học dưới 30 ngày và (3) chưa học quá 20% thời lượng, nội dung của khóa học đã mua.

Cách thức hoàn trả học phí cho Người Học:

Bước 1: Người Học gửi đề nghị hoàn trả học phí theo mẫu tại đây

Bước 2: KTcity sẽ (i) gửi thông báo qua email về việc yêu cầu hoàn tiền không đủ điều kiện trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hoặc (ii) thực hiện hoàn tiền theo thông tin người học cung cấp trong thời hạn như sau:

 • Đối với đơn hàng thanh toán tại KTcity: trong vòng 5 ngày làm việc.

 • Đối với đơn hàng áp dụng E-voucher mua từ nhà cung cấp thứ ba (như Shopee): trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày KTcity nhận tiền thanh toán đơn hàng tương ứng từ nhà cung cấp thứ ba.

Số tiền Người Học được hoàn trả sẽ trừ đi phí thanh toán (nếu có) và phí chuyển khoản (nếu có).

Thông tin của Người Học sẽ được lưu trữ trên trang cá nhân của mỗi Người Học trong thời gian Người Học còn duy trì tài khoản trên KTcity và Người Học có thể điều chỉnh, cập nhật tùy từng thời điểm bằng các tính năng được tích hợp trên nền tảng KTcity. Tất cả thông tin của Người Học được bảo mật theo chính sách cụ thể quy định tại Mục VI của Quy chế này.

QUY TRÌNH CHO NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

(i) Thiết lập hợp tác

Mỗi Người Học sau khi học một khóa học bất kỳ trên nền tảng KTcity, nếu cảm thấy hài lòng thì có thể khuyến nghị khóa học đó cho những Người Học khác. Cụ thể, Người Học có thể đánh giá khóa học trên thang điểm 5 và để lại nhận xét bằng video hoặc chữ viết. Nếu đánh giá khóa học đạt 4 hoặc 5 sao thì hệ thống của KTcity sẽ tạo tracking link gắn với Người Học đó, Người Học có thể sử dụng tracking link này để chia sẻ với cộng đồng cùng với những bài đánh giá chi tiết hơn. Lúc này, Người Học và KTcity thực hiện quy trình hợp tác kinh doanh để ghi nhận việc Người Học chính thức trở thành Người Đánh Giá.

(ii) Chia sẻ lợi nhuận

Khi có Người Học mua khóa học mà Người Đánh Giá khuyến nghị thông qua tracking link gắn với Người Đánh Giá thì Người Đánh Giá sẽ được phân chia tỷ lệ lợi nhuận tương ứng, mức lợi nhuận được phân chia được niêm yết gắn với từng khóa học cụ thể trên nền tảng KTcity.

(iii) Chính sách khuyến khích tăng doanh thu

Với mục tiêu tạo ra cộng đồng chia sẻ kiến thức lan tỏa rộng khấp và tạo ra tối đa giá trị cho Người Học, KTcity có những chính sách khuyến khích Người Đánh Giá thực hiện việc chia sẻ các khóa học như sau:

 • Cấp độ Người Đánh Giá: những Người Đánh Giá của nền tảng KTgroup được chia thành Người Đánh Giá bình thường và Người Đánh Giá VIP với 3 cấp độ VIP tương ứng với doanh số mà Người Đánh Giá nhận được duy trì mỗi kỳ 30 ngày gần nhất, cụ thể:

 • VIP1: duy trì được doanh số 2.000.000 đồng.

 • VIP2: duy trì được doanh số 10.000.000 đồng.

 • VIP3: duy trì được doanh số 50.000.000 đồng.

(trong trường hợp thay đổi mức doanh số này KTcity sẽ thông báo đến tất cả Thành Viên của cộng đồng KTcity)

Những Người Đánh Giá đạt các cấp độ VIP như nêu trên sẽ được phân chia doanh thu/ hưởng các lợi ích cao hơn so với những Người Đánh Giá bình thường.

 • Hoa hồng trọn đời: chính sách này được kích hoạt tự động khi Người Đánh Giá đạt cấp độ VIP1. Thông thường, Người Đánh Giá chỉ nhận được hoa hồng khi có Người Học mua khóa học do Người Đánh Giá khuyến nghị thông qua tracking link gắn với Người Đánh Giá. Với chính sách hoa hồng trọn đời, nếu một Người Học đã mua khóa học do Người Đánh Giá khuyến nghị thông qua tracking link gắn với Người Đánh Giá tiếp tục mua một khóa học khác do Người Đánh Giá khuyến nghị mà không thông qua tracking link gắn với Người Đánh Giá đó, thì đối với (các) lần mua tiếp theo của Người Học, Người Đánh Giá vẫn nhận được hoa hồng với tỷ lệ lợi nhuận được phân chia được niêm yết gắn với từng khóa học cụ thể trên nền tảng KTcity.

 • Direct tracking: chính sách này được kích hoạt khi Người Đánh Giá đạt và duy trì cấp độ VIP2, đồng thời có website riêng và thông báo cho KTcity để kích hoạt.

Thông thường, Người Đánh Giá chỉ được phân chia doanh thu khi Người Học đăng ký khóa học do Người Đánh Giá khuyến nghị thông qua tracking link gắn với Người Đánh Giá. Với chính sách direct tracking, Người Đánh Giá có quyền thêm website của mình vào nền tảng KTcity (đội ngũ chuyên môn sẽ xác thực website đó có thuộc quyền sở hữu của Người Đánh Giá hay không trước khi website của Người Đánh Giá được đưa lên nền tảng KTcity).

Sau đó, bất cứ lượt truy cập nào vào KTcity đến từ website của Người Đánh Giá sẽ đều được tính tương đương với việc những lượt truy cập qua trackink link. Theo đó, Người Đánh Giá không cần gán tracking link vào các bài đánh giá khóa học nữa mà chỉ cần để link trực tiếp đến KTcity hoặc link khóa học tương ứng.

(iv) Tài khoản của Người Đánh Giá và phối hợp hợp tác với KTcity

Tài khoản của Người Đánh Giá cũng chính là tài khoản Người Học được cấp ban đầu, khi Người Học trở thành Người Đánh Giá thì các tính năng của Người Đánh Giá sẽ được tự động kích hoạt. Theo đó, Người Đánh Giá có thể theo dõi doanh số của mình (trong khoảng thời gian tối đa 90 ngày gần nhất) và nhận thông báo/báo cáo của nền tảng KTcity.

KTcity áp dụng chính sách thanh toán hàng tuần cho Người Đánh Giá có mức thu nhập đến kỳ thanh toán đạt mốc tối thiểu là 200.000 đồng (trước thuế). Người Đánh Giá sẽ đăng nhập vào tài khoản và yêu cầu thanh toán, KTcity sẽ xử lý toàn bộ các yêu cầu thanh toán của Người Đánh Giá mỗi tuần 1 lần.Trong trường hợp Người Đánh Giá là cá nhân, Người Đánh Giá sẽ ủy quyền cho KTcity thực hiện tất cả các nghĩa vụ tài chính (bao gồm nghĩa vụ thuế) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp Người Đánh Giá vi phạm các quy định của KTcity về nhận xét, đánh giá các khóa học được cung cấp trên nền tảng Ktcity hoặc không đạt tiêu chuẩn để làm Người Đánh Giá thì ban quản trị KTcity sẽ tạm dừng trong một khoảng thời gian nhất định hoặc thu hồi các tính năng của Người Đánh Giá và tài khoản lúc này trở thành tài khoản Người Học thông thường.

IV. Quy trình thanh toán

Khi đăng ký khóa học có thu phí trên nền tảng KTcity, Người Học sẽ nhận được email xác nhận đăng ký. Người Học chỉ có thể truy cập và kích hoạt tài khoản sau khi hoàn tất thanh toán giá khóa học cho Ktcity, trong đó Người Học có thể lựa chọn thanh toán thông qua một trong các phương thức sau:

(i) Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Khi Người Học lựa chọn phương thức thanh toán này, đại diện của KTcity sẽ gọi điện thoại xác minh đơn hàng và địa chỉ của khách hàng, mã kích hoạt sẽ được vận chuyển đến địa chỉ của khách hàng thông qua một bên cung cấp dịch vụ vận chuyển như giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm…

Thời gian vận chuyển mã kích hoạt đến khách hàng theo phương thức COD:

 • Trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh: 1-2 ngày làm việc.

 • Các tỉnh khác: 3-4 ngày làm việc.

Trong trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc vận chuyển mã kích hoạt theo phương thức COD, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ thông tin đến Người Học và Người Học có quyền hủy đơn hàng nếu không chấp nhận việc chậm trễ này.

(ii) Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

Người Học lựa chọn thanh toán bằng phương thức này sẽ chuyển khoản đến KTCity với thông tin tài khoản ngân hàng được công bố trên nền tảng KTCity. Email xác nhận thanh toán và kích hoạt tài khoản Người Học đăng ký sẽ được gửi đến email của Người Học sau khi KTcity nhận được thanh toán.

(iii) Thanh toán qua ví điện tử

Người Học lựa chọn thanh toán bằng phương thức này sẽ chuyển khoản đến ví KTCity thông qua các ví điện tử liên kết với KTcity được công bố trên nền tảng KTCity. Email xác nhận thanh toán và kích hoạt tài khoản Người Học đăng ký sẽ được gửi đến email của Người Học sau khi KTcity nhận được xác nhận thanh toán từ ví điện tử liên kết với KTcity.

(iv) Thanh toán qua cổng thanh toán VNPAYQR

Người Học lựa chọn thanh toán bằng phương thức này sẽ thực hiện thanh toán bằng các phương thức được chấp nhận bởi VNPAYQR. Email xác nhận thanh toán và kích hoạt tài khoản Người Học đăng ký sẽ được gửi đến email của Người Học sau khi KTcity nhận được xác nhận thanh toán từ VNPAYQR.

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản trị KTcity đã sử dụng các cơ chế bảo vệ thông tin về nội dung các khóa học cũng như thông tin Thành Viên của nền tảng KTcity để đảm bảo các giao dịch và việc học của Người Học được thực hiện thành công và hạn chế tối đa rủi ro phát sinh.

Để đảm bảo tính an toàn, Người Học không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh cho bất kỳ bên thứ ba nào khác bằng email hoặc thông qua hình thức liên lạc khác, KTcity không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro mà Người Học có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của chính Người Học.

Người Học tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào nền tảng KTcity hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy chế này và quy định của pháp luật.

VI. Bảo vệ thông tin cá nhân của các thành viên KTcity

Mục đích thu thập thông tin cá nhân: trên nền tảng KTcity, KTcity là bên duy nhất thu thập thông tin cá nhân của Thành Viên nhằm mục đích tương tác với Thành Viên để đảm bảo hệ sinh thái cung cấp các khóa học tốt nhất.

Phạm vi sử dụng thông tin: việc thu thập thông tin Thành Viên của KTcity luôn đảm bảo được sự đồng ý trước của Thành Viên thông qua việc Thành Viên đọc và chấp nhận các điều khoản sử dụng nền tảng KTcity được đăng tải đầy đủ và rõ ràng trên website KTcity.

Thông tin của Thành Viên được thu thập thông qua các trường dữ liệu mà Thành Viên cung cấp thông qua website KTcity hoặc thông qua điện thoại, email mà Thành Viên trao đổi với những người đại diện của KTcity. Các thông tin này sẽ được mã hóa và sử dụng duy nhất trên nền tảng của KTcity mà không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác (trừ trường hợp thông tin đó là thông tin đã được biết đến rộng rãi từ trước, KTcity cung cấp thông tin theo chấp thuận của Thành Viên hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền).

Thời gian lưu trữ thông tin: thông tin của Thành Viên sẽ được lưu trữ trên trang cá nhân của mỗi Thành Viên trong thời gian Thành Viên còn duy trì tài khoản trên KTcity và Thành Viên có thể điều chỉnh, cập nhật tùy từng thời điểm bằng các tính năng được tích hợp trên nền tảng KTcity.

Đối tượng có thể được tiếp cận với thông tin của Thành Viên: chỉ có ban quản trị nền tảng KTcity được tiếp cận với thông tin của Thành Viên mà không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác (trừ trường hợp thông tin đó là thông tin đã được biết đến rộng rãi từ trước, KTcity cung cấp thông tin theo chấp thuận của Thành Viên hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền).

Địa chỉ nơi thu thập thông tin của Thành Viên và cách thức liên lạc: KTcity thu thập thông tin của Thành Viên thông qua nền tảng KTcity hoặc nhân viên của KTGroup sẽ liên hệ với Thành Viên để thu thập thông tin tại trụ sở chính của KTGroup (đặt tại 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh). Thành Viên có thể liên lạc với ban quản trị KTGroup thông qua website KTcity, fanpage facebook, email (support@kt.city) hoặc hotline (02877779544) do KTcity công bố trên website.

Phương thức và công cụ để Thành Viên tiếp cận và chỉnh sửa thông tin của mình: mỗi Thành Viên sẽ được cấp tài khoản tương ứng để hoạt động trên nền tảng KTcity, mỗi tài khoản đều được tích hợp tính năng truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của Thành Viên.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại: trong trường hợp Thành Viên có yêu cầu, khiếu nại về việc thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, KTGroup sẽ giải quyết/phản hồi trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu/khiếu nại của Thành Viên.

Tất cả các chính sách về bảo vệ thông tin Thành Viên tại mục này sẽ được gửi đến/hiển thị cho Thành Viên trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.

VII. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Ban quản trị KTcity yêu cầu các cá nhân khi đăng ký tài khoản Thành Viên trên nền tảng KTcity phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

Ban quản trị KTcity không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành Viên nếu xét thấy thông tin cá nhân mà Thành Viên đó cung cấp khi đăng ký là không chính xác.

Trong mọi trường hợp phát sinh, KTcity sẽ là bên tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết các yêu cầu/khiếu nại của Thành Viên liên quan đến việc cung cấp khóa học và tương tác giữa các Thành Viên.

VIII. Quản lý thông tin xấu

Thành Viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ trên website KT.city dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành Viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ban quản trị website KT.city về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành Viên không sử dụng dịch vụ của website KT.city vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin website KT.city. Thành Viên không được thực hiện các hành động gây mất uy tín của website KT.city dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các người. Trong trường hợp vi phạm thì Thành Viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Những thông tin không được đăng tải:

 • Các nội dung gây hiểu lầm, không chính xác, xuyên tạc hoặc gian lận.

 • Dùng virus, phần mềm độc hại… gây ảnh hưởng đến hoạt động của website kt.city hay xâm phạm đến quyền lợi tài sản của Thành Viên khác.

 • Những nội dung có liên quan đến chính trị, khích động tôn giáo… trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

 • Các nội dung và hình ảnh khác vi phạm Nghị định 72/2013/NĐ-CP Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

Ngoài các quy định về quản lý thông tin như nêu trên, các hoạt động quảng cáo trên nền tảng KTcity (nếu có) sẽ bị nghiêm cấm trong các trường hợp sau:

 • Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

 • Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân;

 • Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép;

 • Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ;

 • Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác;

 • Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh;

 • Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Mọi khóa học, thông tin được đưa đến tất cả các Thành Viên của website KTcity đều thông qua kiểm duyệt của đội ngũ chuyên môn của KTcity. Bất kỳ thông tin được đăng tải lên website KT.city bởi Thành Viên, các thông tin này sẽ được kiểm duyệt bởi nhân sự chuyên trách của KT.city, nếu phát hiện vi phạm sẽ bị gỡ bỏ ngay lập tức.

Với những tin được Thành Viên báo lỗi hoặc báo trạng thái cần xóa. Nội dung sẽ được nhân sự chuyên trách kiểm tra lại và sửa chữa, gỡ bỏ theo yêu cầu.

Thành Viên vi phạm quy định về đăng tải thông tin lên website KT.city sẽ bị nhắc nhở, nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị thu hồi tài khoản theo quyết định của ban quản trị website KT.city.

IX. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của ban quản trị KTcity, KTcity sẽ ngay lập tức xử lý và áp dụng các biện pháp phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho Thành Viên. Khi thực hiện các thao tác và tính năng trên nền tảng KTcity, các Thành Viên phải thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn được KTcity đưa ra.

Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành Viên không thể thực hiện các thao tác và tính năng trên nền tảng KTcity, Thành Viên có thể thông báo cho ban hỗ trợ qua địa chỉ email: support@kt.city, đội ngũ hỗ trợ của KTcity sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành Viên thực hiện các thao tác và tính năng trên nền tảng KTcity.

Ban quản trị KTcity sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành Viên không đến được ban quản trị hoặc các vấn đề phát sinh gây ra bởi lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không phải do lỗi của hệ thống KTcity hoặc ban quản trị KTcity.

X. Quyền và trách nhiệm của ban quản trị website KT.city

QUYỀN CỦA BAN QUẢN TRỊ WEBSITE KT.CITY:

 • Được nhận tiền phân chia lợi nhuận khi hợp tác với các chuyên gia để cung cấp khóa học cho Thành Viên.

 • Được yêu cầu chuyên gia cung cấp khóa học sửa đổi, bổ sung, cập nhật các khóa học để đảm bảo phù hợp với Người Học và tình hình thực tế của thị trường tùy từng thời điểm. Trong trường hợp chuyên gia không thực hiện theo yêu cầu hợp lý của ban quản trị Kt.city trong một thời hạn phù hợp thì KT.city có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp tác với chuyên gia bằng thông báo trước 7 ngày.

 • KT.city sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho Thành Viên sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện do KTGroup quy định.

 • Thu hồi các tính năng cấp cho Thành Viên trong trường hợp Thành Viên vi phạm quy định do KTGroup đưa ra đối với Thành Viên của nền tảng KTcity hoặc vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN TRỊ WEBSITE KT.CITY:

 • Đảm bảo phân chia lợi nhuận cho chuyên gia, người đánh giá khóa học theo đúng quy định của hợp đồng hợp tác kinh doanh ký kết với chuyên gia, người đánh giá khóa học.

 • Đăng ký thiết lập website KT.city với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, công bố các thông tin đã đăng ký trên trang chủ website.

 • Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động của website KT.city; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên KT.city.

 • Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

 • Lưu trữ thông tin đăng ký của Thành Viên trên trang KT.city và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

 • Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc thông tin của Thành Viên trên KT.city được thực hiện chính xác, đầy đủ.

 • Thiết lập cơ chế cho phép Thành Viên tham gia KT.city có thể thực hiện quy trình giao dịch/giao kết hợp đồng theo quy định.

 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến thông tin cá nhân của Thành Viên.

 • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên website KT.city.

 • Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên website KT.city. Khi Người Học trên website KT.city phát sinh mâu thuẫn với các chuyên gia cung cấp khóa học hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho Người Học thông tin về chuyên gia cung cấp khóa học đó, tích cực hỗ trợ Người Học bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 • Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

XI. Quyền và trách nhiệm của Thành Viên hoạt động trên nền tảng KTcity

QUYỀN CỦA CHUYÊN GIA/NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

 • Không phải đóng bất kỳ một khoản phí nào.

 • Được tạo trang cá nhân riêng trên nền tảng KT.city để quản lý và theo dõi các đơn hàng và nguồn thu nhập.

 • Được phân chia lợi nhuận đầy đủ và đúng hạn theo thỏa thuận với KTGroup.

 • Được yêu cầu KTGroup cung cấp thông tin thanh toán đầy đủ.

 • Được hưởng các quyền lợi chung mà KT.city cung cấp cho các chuyên gia/người đánh giá trên website KT.city.

 • Có quyền yêu cầu KTGroup giải thích và điều chỉnh số tiền phân chia lợi nhận mà KTGroup chuyển cho chuyên gia/người đánh giá trong trường hợp có sai sót khi tính lợi nhuận phân chia cho các bên, luôn luôn với điều kiện là, các yêu cầu này phải được gửi đến cho KTGroup bằng văn bản/email điện tử trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày của báo cáo hàng tuần mà KTgroup sẽ gửi cho chuyên gia/người đánh giá.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHUYÊN GIA/NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

 • Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của KTGroup.

 • Phối hợp cùng KTGroup trong việc triển khai các kiến thức cho Người Học và đánh giá các kiến thức (tùy từng trường hợp) trên nền tảng KTGroup

 • Tự thực hiện hoặc ủy quyền cho KTGroup thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính có liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

 • Bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ trên KT.city dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

 • Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của KTGroup để đăng tải lên website KT.city.

 • Đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của sản phẩm cung cấp cho Người Học trên nền tảng KT.city. Trong trường hợp có yêu cầu/ khiếu nại nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của sản phẩm thì chuyên gia/người đánh giá hoàn toàn chịu trách nhiệm.

QUYỀN CỦA NGƯỜI HỌC

 • Được cấp tài khoản và mật khẩu riêng để học (các) kiến thức mà khách hàng đã đăng ký mua liên tục (Có thời hạn hoặc không có thời hạn). Đồng thời, khi khóa học được điều chỉnh/cập nhật trong thời gian truy cập thì khách hàng đã thanh toán cho các kiến thức đó được tiếp tục học mà không phải đóng thêm bất kỳ chi phí nào.

 • Được hỗ trợ bởi ban quản trị KT.city hoặc chuyên gia.

 • Có cơ hội tận dụng các tính năng cấp cho Người Học trên nền tảng KT.city để trở thành người đánh giá và từ đó trở thành đối tác của KTGroup.

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI HỌC

 • Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của KTGroup để tham gia học và hoạt động trên nền tảng KT.city.

 • Tuân thủ các quy chế và quy định đối với việc sử dụng tài khoản và hoạt động trên KT.city mà KTGroup đưa ra.

 • Người học KHÔNG ĐƯỢC PHÉP chia sẻ tài khoản KTcity với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác.

 • Người học KHÔNG ĐƯỢC PHÉP chia sẻ video học tập thông qua việc tải về, teamviewer,...hoặc bất cứ hình thức chia sẻ nào.

Theo quyền quyết định của mình, KTcity có quyền xử lý vi phạm của người học như sau:

 • Khi KTcity phát hiện vi phạm (có bằng chứng mà theo quyết định của KTcity là đã đủ chứng minh vi phạm) thì KTcity tịch thu tài khoản của người học mà không cần thông báo trước và không có bất kỳ khoản hoàn tiền hay nghĩa vụ nào khác đối với người học vi phạm.

 • Khi KTcity nghi ngờ người học vi phạm (Không cần thiết phải cung cấp bằng chứng) thì KTcity có quyền tịch thu tài khoản của người học và hoàn tiền (số tiền người học đã thanh toán cho KTcity, trừ chi phi chuyển khoản/chi phí thanh toán, nếu có) mà không cần thông báo trước. Thời hạn hoàn tiền trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tịch thu tài khoản

XII. Điều khoản áp dụng

Quy chế của KTcity chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày được quyết định ban hành bởi cấp có thẩm quyền của KTGroup.

KTcity có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách cập nhật & thông báo cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực.

Thành Viên của nền tảng KTcity có trách nhiệm tuân thủ theo quy chế này khi hoạt động trên nền tảng KTcity. Quy chế này sẽ được KTcity cập nhật bổ sung mà không cần thông báo trước cho Thành Viên.

Trong trường hợp xảy ra bất cứ tranh chấp hay khiếu nại nào mà chưa có thông tin trong tài liệu nội quy, Quy chế hoạt động, quy trình quản lý thông tin thì KTcity giữ quyền đưa ra quyết định cuối cùng.

XIII. Điều khoản cam kết

Mọi Thành Viên khi bắt đầu hoạt động trên nền tảng KTcity đồng nghĩa với việc đã chấp thuận nội dung của quy chế này. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với đội ngũ KTcity theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ:

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục KTGroup

202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Email: support@kt.city

Last updated