Quá trình phê duyệt

Nếu bạn mong muốn tham gia chương trình Affiliate Program của KTcity, bạn cần lưu ý những thông tin sau:

Chắc chắn rằng bạn đủ điều kiện

Hiện tại, KTcity Affiliate Program chỉ dành cho những publishers đã:

  • Biết chạy affiliate marketing trong quá khứ & có kết quả.

  • Hoặc có nguồn traffic matching với tệp khách hàng của KTcity.

  • Hoặc đã có kết quả tốt tại KTcity Reviewer Program

Reviewer Program

Nếu chưa đạt 1 trong 3 điều kiện trên, hãy chờ đợi thêm hoặc bắt đầu với Reviewer Program. Cho tới lúc KTcity Affiliate Program công khai cho tất cả mọi người.

Chỉ đăng ký khi đã sẵn sàng.

Nếu đủ điều kiện, KTcity sẽ phê duyệt chương trình Affiliate Program cho bạn và theo dõi các chỉ số affiliate của bạn trong vòng 1 tháng.

Sau 1 tháng, dựa vào các chỉ số (Clicks, Conversions, CTR) mà bạn mang lại, KTcity sẽ ra các quyết định phù hợp, chẳng hạn:

  • Tăng phần trăm hoa hồng cho bạn.

  • Tư vấn, giúp bạn tối ưu chiến dịch để mang lại hoa hồng cao hơn.

  • Tạm hoãn chương trình affiliate.

Nếu chương trình affiliate tạm hoãn đối với bạn, đồng nghĩa với việc nếu bạn mong muốn tiếp tục tham gia 1 lần nữa, bạn sẽ lại phải trải qua quá trình kiểm duyệt. Và quá trình kiểm duyệt lần thứ 2 sẽ khắt khe hơn so với lần đầu.

Vì vậy, hãy chỉ đăng ký KTcity Affiliate Program khi bạn đã sẵn sàng.

Last updated