KTcity 101

KTcity 101 là tài liệu chi tiết về KTcity - một nền tảng hoàn toàn mới mẻ, trẻ trung, mang nhiều cơ hội. Trong tài liệu này sẽ có những phân mục sau:

Hiểu cơ bản về KTcity: Giải thích cách mà KTcity hoạt động, cách mà nền tảng tạo ra giá trị cho cộng đồng. Sứ mệnh & định hướng hoạt động của KTcity.

Tài liệu cho Expert: Giải thích cách mà KTcity hợp tác với Expert để chia sẻ giá trị cho cộng đồng. Thông tin về chia sẻ doanh thu, thanh toán, đối soát & quy trình triển khai.

Tài liệu cho người dùng: Giải thích cách mà mỗi cá nhân có thể tiến bộ trên KTcity. Cách truy câp vào mỗi kiến thức cũng như nhận được hỗ trợ cùng nhiều chương trình hấp dẫn khác.

Tài liệu cho Partner: Giải thích cách trở thành đối tác của KTcity để nhận lại chia sẻ doanh thu tương xứng.

Last updated