KTcity 101

KTcity 101 là tài liệu chi tiết về nền tảng lan tỏa tri thức KTcity - một mô hình e-learning hoàn toàn mới mẻ, trẻ trung, mang nhiều cơ hội. Trong tài liệu này sẽ có những phân mục sau:

Hiểu cơ bản về KTcity: Giải thích cách mà KTcity hoạt động, cách mà nền tảng tạo ra giá trị cho cộng đồng. Sứ mệnh & định hướng hoạt động của KTcity.

Tài liệu cho Expert: Giải thích cách mà KTcity hợp tác với Expert để chia sẻ giá trị cho cộng đồng. Thông tin về chia sẻ doanh thu, thanh toán, đối soát & quy trình triển khai.

Tài liệu cho người dùng: Giải thích cách mà mỗi cá nhân có thể tiến bộ trên KTcity. Cách truy câp vào mỗi kiến thức cũng như nhận được hỗ trợ.

Tài liệu cho Reviewer: Giải thích cách trở thành người đánh giá, lan tỏa kiến thức để có được hoa hồng chia sẻ tương xứng.

Tài liệu pháp lý: Quy chế hoạt động của nền tảng cũng như các thông tin pháp lý liên quan.