Chính sách dành cho Partner

Chính sách & cơ chế dưới đây áp dụng chung cho cả Reviewer Program & Affiliate Program

Cấp độ Partner

"Cấp độ" là tính năng nhằm tri ân những Partner mang lại hiệu suất cao. Cụ thể, tại KTcity sẽ có 3 cấp độ Partner như sau:

 • Partner Level 1: Là những partner duy trì được thu nhập 500.000đ cho 30 ngày gần nhất.

 • Partner Level 2: Là những partner duy trì được thu nhập 3.000.000đ cho 30 ngày gần nhất

 • Partner Level 3: Là những partner duy trì được thu nhập 10.000.000đ cho 30 ngày gần nhất.

Partner có cấp độ cao sẽ được kích hoạt các đặc quyền khác như sau:

Level 1: Kích hoạt tính năng lifetime commission (Hoa hồng trọn đời).

Hoa hồng trọn đời = (Hoa hồng mặc định)/2

Bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn ở mục Hoa hồng trọn đời

Level 2: Hoa hồng mặc định mới tăng lên 7% so với hoa hồng mặc định ban đầu. Chính sách lifetime commission vẫn được giữ nguyên.

Level 3: Hoa hồng mặc định mới tăng lên 15% so với hoa hồng mặc định ban đầu, lifetime commision mới tăng lên 20% so với lifetime commission ban đầu.

Trạng thái cấp độ sẽ hiển thị ở giao diện KTcity cho từng Partner, trạng thái này sẽ tự động kích hoạt nếu Partner đủ điều kiện và tự động ngưng kích hoạt nếu Partner không duy trì được điều kiện.

Cơ chế cookie & last click của chương trình KTcity Partner được triển khai như sau:

Cơ chế cookie

Chương trình Partner tại KTcity có cơ chế cookie trong 60 ngày. Điều này được hiểu như sau:

 • Khi người dùng nhấn vào link quảng bá của bạn thì cookie của họ sẽ được lưu tại KTcity trong 60 ngày.

 • Trong 60 ngày kể từ ngày họ click vào link của bạn, bạn sẽ nhận được hoa hồng trên mỗi giao dịch thanh toán của họ.

Cơ chế last click

 • Cookie sẽ bị ghi đè bởi bởi lượt click sau cùng. Tức là: Lần cuối cùng, khách hàng click vào link của Partner nào thì cơ chế cookie sẽ được tính cho Partner đó.

Một số trường hợp mất đơn hàng

 • Người dùng thay đổi thiết bị sau khi nhấn vào link quảng bá

 • Người dùng thay đổi trình duyệt sau khi nhấn vào link quảng bá

 • Người dùng nhấn vào link quảng bá của Partner khác sau khi nhấn vào link quảng bá của bạn

 • Người dùng xóa cookie trình duyệt

 • Người dùng sử dụng trình duyệt in-app của những ứng dụng không lưu cookie

 • Cookie hết hiệu lực sau 60 ngày & người dùng không nhấn thêm vào link của bạn

Mất đơn hàng theo những trường hợp trên là vấn đề chung của affiliate marketing ở bất cứ nền tảng nào, KTcity không có nghĩa vụ giúp bạn tìm ra nguyên nhân cho những trình trạng mất đơn.

Chính sách hoa hồng trọn đời

Lifetime Commission, hay còn gọi là hoa hồng trọn đời là chính sách nhằm tri ân những Partner đã đóng góp tích cực cho nền tảng KTcity.

Chính sách này được kích hoạt tự động khi Partner đạt cấp độ Partner Level 1.

Thông thường, một người dùng A nào đó bấm vào link của Partner & thanh toán thì Partner sẽ nhận được hoa hồng mặc định.

Nhưng nếu chính sách hoa hồng trọn đời được kích hoạt thì Partner sẽ nhận được thêm hoa hồng trong những lần kế tiếp người dùng đó thanh toán tại KTcity.

Hoa hồng trọn đời = (Hoa hồng mặc định)/2

Còn nếu trong lần thứ 2, người dùng A tiếp tục nhấn vào tracking link của Partner thì Partner vẫn tiếp tục nhận được chia sẻ = hoa hồng mặc định ban đầu.

Trong trường hợp lần thứ 2, người dùng A lại nhấn vào tracking link của một Partner khác thì hoa hồng chia sẻ sẽ chia theo công thức:

Hoa hồng của Partner 1 = (hoa hồng trọn đời)/2

Hoa hồng của Partner 2 = (Hoa hồng mặc định) - [(hoa hồng trọn đời)/2]

Lưu ý: Nếu như người dùng A đã được ghi nhận đăng ký thông qua Partner 1 rồi thì hoa hồng trọn đời chỉ được tính cho Partner 1, không được tính cho Partner 2 hoặc bất cứ Partner nào mà người dùng A nhấn vào link sau này.

Lưu ý 2: Hoa hồng trọn đời chỉ được tính khi bạn là người ĐẦU TIÊN mang đến người dùng cho KTcity. Nếu như người dùng đã từng học trước đó trên KTcity rồi (Đã có tài khoản & enroll khóa học) thì bạn sẽ không nhận được hoa hồng trọn đời từ người dùng đó.

Last updated