Tài liệu/khóa học bị khóa

Một số tài liệu khóa học trên KTcity bị khóa & yêu cầu các thông tin để mở khóa. Những thông tin đó có thể là:

  • Mật khẩu mở khóa

  • Trả lời câu hỏi để mở khóa

Nếu như gặp trường hợp này, bạn hãy bấm vào nút đăng ký, sau đó xem yêu cầu để mở khóa là gì, và làm theo để lấy được mật khẩu.

Lưu ý các mật khẩu này cho người sở hữu khóa học, tài liệu khóa lại. KTcity hoàn toàn không biết mật khẩu & can thiệp vào quá trình này. Bạn hãy theo các hướng dẫn mà họ yêu cầu để có thể lấy được mật khẩu.

Ví dụ, trong trường hợp ebook MMO của Thế Khương yêu cầu mật khẩu để mở khóa. Bạn cần tham gia vào Telegram Channel của Thế Khương để lấy mật khẩu:

Last updated