KTcity Content là gì?

KTcity Content là hệ thống nội dung được đăng tải lên KTcity tại https://kt.city/content

KTcity Content dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 06/2020

Nội dung được đăng tải trên KTcity Content không được tạo ra bởi KTcity mà là của Creator - nhà sáng tạo nội dung trên KTcity.

Bất cứ ai cũng có thể trở thành Creator bằng việc đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định về nội dung.

Creator sẽ được KTcity hỗ trợ:

  • Sử dụng CMS để sáng tạo nội dung: KTcity sẽ cung cấp cho creator CMS để có thể tạo 1 blog mạnh mẽ. Từ blog này, creator có thể tập trung sáng tạo nội dung để xây dựng thương hiệu cá nhân, tạo các nguồn thu nhập giống như nhiều blog khác hiện nay.

  • Quảng bá nội dung: KTcity sẽ hỗ trợ đăng tải nội dung của Creator lên hệ thống KTcity Content, giúp Creator tạo thêm nguồn thu nhập & phát triển thương hiệu cá nhân nhanh hơn.

Các nguồn thu nhập của Creator bao gồm:

Thu nhập từ blog

Với 1 blog có nội dung chất lượng & traffic lớn, creator sẽ có nguồn thu nhập ổn định từ $1000 đến $5000 thậm chí hơn từ các nguồn:

  • Affiliate marketing

  • Kinh doanh sản phẩm số

  • Kinh doanh dịch vụ số

  • Quảng cáo, đối tác phát triển kinh doanh

  • ....hoặc bất cứ nguồn thu nào khác.

Thu nhập từ KTcity Content

KTcity Content như là 1 hệ thống đòn bẩy giúp Creator quảng bá nội dung đến người đọc, phát triển thương hiệu cá nhân nhanh hơn, tạo thu nhập nhanh hơn & đa dạng hóa nguồn thu nhập.

Nguồn thu nhập từ KTcity Content sẽ bao gồm:

  • KTcity Partner: Related knowedge sẽ hiển thị trên content của creator. Affiliate link của creator sẽ được gắn ở đây, creator sẽ nhận được hoa hồng khi người đọc mua khóa học tại KTcity.

  • Trở thành editor cho Expert: coming soon

  • Cho Partner thuê bài viết: coming soon

Last updated