KTcity Expert Q&A

Expert là ai?

Expert là những cá nhân có chuyên môn cao trong các lĩnh vực nhất định, hợp tác với KTcity để quảng bá kiến thức/khóa học đến hàng trăm nghìn người.

Định dạng kiến thức: Khóa học, ebook, video, nội dung, sách, phần mềm,... Hoặc bất cứ định dạng nào Expert cảm thấy phù hợp.

Kiến thức sẽ có 2 dạng: Miễn phí hoặc trả phí. Expert toàn quyền quyết định giá trị của kiến thức.

Quy trình triển khai

Expert & KTcity sẽ triển khai theo quy trình sau:

 • B1: Thống nhất về kiến thức chia sẻ, thời gian hoàn tất & chi phí đăng ký để truy cập kiến thức.

 • B2: Tiến hành ký hợp đồng hợp tác.

 • B3: Expert hoàn tất kiến thức.

 • B4: KTcity review lại kiến thức.

 • B5: Kiến thức được đăng tải lên KTcity.

KTcity có thể hỗ trợ gì trong quá trình triển khai?

Trong quá trình Expert đóng gói kiến thức, KTcity có thể hỗ trợ:

 • Xây dựng branding hình ảnh/video giới thiệu chuyên nghiệp. Góp phần xây dựng thương hiệu cá nhân cho Expert

 • Đội ngũ có kinh nghiệm của KTcity sẽ đề xuất, yêu cầu bổ sung nếu cần thiết hoặc đóng góp để kiến thức của Expert hoàn thiện hơn, thu hút người dùng hơn.

 • Nếu Expert triển khai khóa học, KTcity có thể hỗ trợ xử lý video (Expert chỉ cần quay draw, không cần chỉnh sửa)

 • Sau khi hoàn tất, KTcity sẽ hỗ trợ Expert trong việc quảng bá kiến thức tới hơn 20000 người dùng và hơn 100000 người dùng mỗi tháng từ hệ thống đối tác.

Chính sách co-expert là gì?

Expert có thể tiến hành triển khai kiến thức lên KTcity cùng với 1 hoặc nhiều expert khác. Điều này nhằm mục đích gia tăng giá trị cho kiến thức, giảm thời gian hoàn thiện cũng như dễ dàng thu hút cộng đồng hơn.

Các Expert có thể thống nhất ngay từ ban đầu để KTcity thiết lập hệ thống phân chia doanh thu chia sẻ theo:

 • Chia sẻ % doanh thu cho từng Expert

 • KTcity có thể thiết lập theo dạng: Bất cứ Expert nào quảng bá kiến thức & mang về đơn hàng sẽ là người được chia sẻ doanh thu nhiều hơn các expert còn lại.

Mỗi Expert đều có giao diện quản lý riêng để xem được đơn hàng & doanh thu một cách công khai và minh bạch

Last updated