CMS phát triển bởi KTcity

CMS là viết tắt của Content management system. CMS phát triển bởi KTcity là công nghệ giúp bạn quản trị nội dung tối ưu cho:

  • Blog

  • Khóa học

KTcity CMS không sinh ra để tạo bất cứ loại website nào giống như Wordpress. Mà chúng tôi tối ưu hóa cho mục đích xây dựng blog hoặc khóa học online.

Nếu như mục đích của bạn không thuộc 2 loại trên, KTcity CMS không dành cho bạn.

CMS của KTcity có tên gọi là SCU, viết tắt của Simple - Conversion - User. Đây là 3 điểm mạnh cốt lõi khi dùng SCU:

  • Simple (đơn giản): SCU lược bỏ hết sự phức tạp của những CMS khác. Việc của bạn là sáng tạo nội dung với editor hiện đại, dễ sử dụng.

  • Conversion (chuyển đổi): SCU được tối ưu cho việc tạo ra tỷ lệ chuyển đổi (clicks, leads, đơn hàng).

  • User (người dùng): Sử dụng SCU có thể tăng trưởng người dùng 1 cách nhanh chóng & quản lý dễ dàng.