Hoa hồng trọn đời

Lifetime Commission, hay còn gọi là hoa hồng trọn đời là chính sách nhằm tri ân những Reviewer VIP đã đóng góp tích cực cho nền tảng KTcity.

Chính sách này được kích hoạt tự động khi Reviewer đạt cấp độ VIP1.

Thông thường, một người dùng A nào đó theo lời khuyến nghị của Reviewer, bấm vào tracking link của Reviewer & mua kiến thức trên KTcity, thì Reviewer lúc này sẽ nhận được hoa hồng mặc định.

Nhưng nếu chính sách hoa hồng trọn đời được kích hoạt thì Reviewer sẽ nhận được thêm hoa hồng = (hoa hồng mặc định)/2 nếu như người dùng A tiếp tục mua các kiến thức trong những lần kế tiếp mà Reviewer đã khuyến nghị (Mà không cần bấm qua tracking link).

Còn nếu trong lần thứ 2, người dùng A tiếp tục nhấn vào tracking link của Reviewer thì Reviewer vẫn tiếp tục nhận được chia sẻ = hoa hồng mặc định ban đầu.

Trong trường hợp lần thứ 2, người dùng A lại nhấn vào tracking link của một Reviewer khác thì hoa hồng chia sẻ sẽ chia theo công thức:

Hoa hồng của Reviewer 1 = (hoa hồng trọn đời)/2

Hoa hồng của Reviewer 2 = (Hoa hồng mặc định) - [(hoa hồng trọn đời)/2]

Lưu ý: Nếu như người dùng A đã được ghi nhận đăng ký thông qua Reviewer 1 rồi thì hoa hồng trọn đời chỉ được tính cho Reviewer1, không được tính cho Reviewer2 hoặc bất cứ Reviewer nào mà người dùng A nhấn vào link sau này.

Lưu ý 2: Hoa hồng trọn đời chỉ được tính khi bạn là người ĐẦU TIÊN mang đến người dùng cho KTcity. Nếu như người dùng đã từng học trước đó trên KTcity rồi (Đã có tài khoản & enroll khóa học) thì bạn sẽ không nhận được hoa hồng trọn đời từ người dùng đó.