Cấp độ Reviewer

"Cấp độ" là tính năng nhằm tri ân những Reviewer mang lại hiệu suất cao, nghĩa là mang về nhiều người dùng mới cho nền tảng, doanh số cao hơn những Reviewer bình thường.

Để tăng lên cấp độ cao hơn, Reviewer cần sản xuất ra những nội dung đánh giá chân thực, chất lượng từ những kiến thức đã học trên nền tảng KTcity, ngoài ra Reviewer cần biết cách quảng bá những bài review ấy đến với cộng đồng đúng cách.

Khi làm được như vậy, sẽ có rất nhiều người dùng mới đến với nền tảng của KTcity, từ đó KTcity cũng như Expert sẽ chia sẻ lợi nhuận nhiều hơn cho Reviewer.

Cụ thể có 3 cấp độ Reviewer như sau:

Reviewer Level 1: Là những reviewer duy trì được thu nhập 2.000.000đ cho 30 ngày gần nhất.

Reviewer Level 2: Là những reviewer duy trì được thu nhập 10.000.000 cho 30 ngày gần nhất

Reviewer Level 3: Là những reviewer duy trì được doanh số 50.000.000 cho 30 ngày gần nhất.

Với Reviewer có cấp độ cao hơn, KTcity và Expert đồng ý rằng sẽ có những đặc quyền riêng, cụ thể như sau:

Level 1: Kích hoạt tính năng lifetime commission (Hoa hồng trọn đời). Hoa hồng trọn đời = (Hoa hồng mặc định)/2

Level 2: Hoa hồng mặc định mới tăng lên 7% so với hoa hồng mặc định ban đầu. Chính sách lifetime commission vẫn được giữ nguyên.

Level 3: Hoa hồng mặc định mới tăng lên 15% so với hoa hồng mặc định ban đầu, lifetime commision mới tăng lên 20% so với lifetime commission ban đầu.

Trạng thái cấp độ sẽ hiển thị ở giao diện KTcity cho từng Reviewer, trạng thái này sẽ tự động kích hoạt nếu Reviewer đủ điều kiện và tự động ngưng kích hoạt nếu Reviewer không duy trì được điều kiện.